Inloggen

Inloggen op uw account

Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij
 
 
MARTIAL-ARTS  SCHOOL  BODHI  DHARMA
KEMPO - DJU-SU - KICKBOKSEN - TAICHI - KUBOTAN - MARTIAL FIT

 

zondag, 04 juni 2017 11:50

Traditionele examinering

Geschreven door

 De Shaolin Kempo Kung-fu stijl van onze school is de originele stijl van Sifu Gerard K. Meijers. Één van de eerste leerlingen van Sifu Meijers was Sifu George de Groot. Sifu de Groot gaf les aan Sifu Colin Jennings, die de oprichter is van onze school. Wij zitten dus heel dicht bij het vuur.

Na de oprichting van de stijl werd de E.N.S.K.B. (Eerste Nederlandse Shaolin Kempo Bond) in 1967 opgericht. In 1978 ging dit over in de S.K.O. (Shaolin Kempo Organisatie). Ook daar was Sifu de Groot lid van. In 1982 gingen de meeste Kemposcholen over naar de K.B.N. (Karate Bond Nederland) om officiële erkenning te krijgen. In 1985 werd het Kempo een officieel bestaansrechthebbende stijl.

De K.B.N. kreeg hierdoor ook invloed op de inhoud/vormgeving van de stijl. Veel leraren zagen veranderingen niet zitten en gingen weg bij de K.B.N. om solistisch verder te gaan. Zo ook onze school. Onze school is in de loop der tijd wel lid geweest van organisaties/federaties/bonden. Dit met name om kennisdeling, mogelijkheid tot afnemen extern dan-examen, opleidingen en wedstrijden. Op dit moment zijn we aangesloten bij de N.F.K. (Nederlandse Federatie Krijgskunsten). Hier zijn de dan-graden van in ieder geval de huidige Sifu (M. Molenaar) erkend. Wij sluiten geen andere organisaties uit, zolang wij maar onze eigen identiteit kunnen behouden.

Voordat ik verder ga wil ik eerst iets in een notendop uitleggen over de martial-arts in het verre verleden. Volgens de legende zijn de vechtkunsten ongeveer 2000 jaar geleden in China ontstaan. In deze tijd leefde er een Indische monnik, Bodhidharma of kortweg Daruma (Ta Mo in het Chinees), die in het klooster van Chaolin-Zsu de boeddhistische leer Dhyana (later Zen genoemd) onderwees. Daar zijn veel stijlen uit geboren. Die stijlen werden meestal in afgezonderde scholen (clans met aan het hoofd een familie) gegeven en doorgeven van vader-op-zoon. De stijl werd meestal niet graag gedeeld met buitenstaanders en daardoor min-of-meer geheim gehouden. Binnen de school groeide je als leerling. De meester van de school (Sifu) beoordeelde je en bepaalde wanneer jij verder kon naar het volgende niveau van training.

Het huidige banden systeem is daar ook van af geleid. Als nieuwe leerling heb je een schoon pak, toen afgeknoopt met een band. Deze was mooi wit. Na verloop van tijd werd deze steeds grauwer tot het zwarte aan.

De meester van de school bepaalde dus je niveau en erkende je in de kwaliteiten. Toen de oosterse vechtkunsten naar het westen kwamen werkte dit systeem niet. In het westen werden de stijlen vaak gegeven door westerlingen die in de leer waren geweest in het oosten. In het oosten waren de vechtkunsten onderdeel van de dagelijkse routine. In het westen was het een bijzaak, een passie, een weg en voor sommige een hobby. Als je 3x per week kon trainen was dat al veel. Om een leerweg te introduceren werd er naar analogie van de onderwijssystemen in het westen (leerjaren, examens, overgang) een systeem van banden ingevoerd. Elke band stond voor een strak omlijste hoeveelheid aan technieken, en aldus werd er een curriculum (graduatiesysteem) ontwikkeld. In het westen is de cultuur anders. Mensen hebben de behoefte om aan de buitenwereld te tonen wat ze kunnen, behoefte aan ‘externe erkenning’. Ook vonden sommige leraren hun stijl zo belangrijk dat zij de stijl wilden borgen. Wellicht waren er ook ‘ego’s’ die zich wilde profileren en aan het hoofd van de stijl wilden staan met verschillende scholen onder zich. Zij waren in hun ogen de ‘Guru’ en hadden daarmee het maximale behaald en volledige erkenning. Aldus zijn om één of meerdere van deze redenen organisaties ontstaan, zoals bonden. Ik wil niet te negatief overkomen, want eerlijke bonden hebben zeker veel voordelen voor scholen, maar in sommige bonden worden leraren gegradueerd naar hogere dangraden omdat zijn nog steeds lid zijn of zich op een andere manier hebben ingespannen voor de bond. Dit laatste is belangrijk om mee te nemen in de filosofie van onze school omtrent graduaties.

Met het voorgaande in het achterhoofd begrijpen onze leerlingen wellicht de beslissingen van onze school beter. En daar is ook dit BLOG voor.

Onze school hecht aan de traditionele Shaolin Kempo Kung-fu stijl. Wij willen daar geen veranderingen in. Wij zijn liefhebber van deze stijl en deze stijl is de reden dat wij bestaan. Een organisatie kan voordelen bieden maar ook nadelen. Wij willen zelf beslissingen nemen over onze leerlingen. Aan de andere kant staan wij open voor opbouwende kritiek en willen we ons verbeteren. Kennisdeling, externe opleidingen, wedstrijden, seminars en crosstrainingen zijn voorbeelden waarmee wij dit bewerkstelligen.
Onze leerlingen trainen minstens 7 jaar bij ons voordat zij hun zwarte band niveau halen. Zij willen geen examen bij onbekende examinatoren maar zoeken erkenning binnen de school, hun familie (zo zien wij dat). Onbekende examinatoren kennen de leerling niet, hun fysieke beperkingen, hun jarenlange gedisciplineerde training en hebben ‘de weg’ niet met hun afgelegd.

Door de strubbelingen met organisaties (zie eerder) hebben we daarom besloten om het curriculum van Bodhi Dharma vast te leggen in harde exameneisen. In onze uitwerking lopen deze tot 5e dan (25 jaar training). Hogere graduaties bestaan bij ons niet, dit past niet in onze denkwijze. Sommige leerlingen van ons kunnen de ambitie hebben om verder te willen, wellicht een andere stijl gaan beoefenen. Het is voor die leerlingen wellicht belangrijk om wel extern erkend te worden. Om die reden zijn wij wel aangesloten bij een organisatie die ons (eerder genoemde) voordelen bied en ook de leerling een extern examen kan afnemen.
Wij hanteren de traditionele vorm van examinering met als enige aanpassing het bandensysteem. Met respect voor onze grondlegger, Sifu Meijers, hanteren wij zijn systeem met zijn niveaus. Zo handelen we in de geest van ons oude familiehoofd.
Wel staan wij open voor bijwoning van ons examen van andere Kempo leraren. Dit omdat we altijd van iedereen willen en kunnen leren. We hebben in het verleden meerdere bevriende scholen gehad waarin dit mogelijk was. Zo heeft Sifu Colin Jennings examen gedaan in het gehele Kemposysteem voor een aantal van de toen hoogst gegradueerde Kempo leraren, waaronder natuurlijk Sifu George de Groot.

BODHI DHARMA

Martial-arts school Bodhi Dharma
Kvk nr. 65484223
 
 
 

 
 

Erkend stagebedrijf

Volg ons :
   
   

Sponsors

Layout Type

Presets Color

Background Image